ธัญธารีย์คลินิกเรามีให้บริการ แผนกกายภาพบำบัด โดยกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของร่างกายมนุษย์ที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงชีวิต กายภาพบำบัด จะกระทำโดย นักกายภาพบำบัด Physical Therapist หรือเรียกย่อว่า PT

พญ.ธัญธารีย์ วรรณรัตน์กิตติ

คุณหมอเชอร์รี่

นพ. ชูเกียรติ จรเจนเกียรติ

คุณหมอเล็ก

นพ. ธนากร ศิวิชัย

คุณหมออาร์ท

กภ.ณัฐธยาน์ ขวัญทอง

นักกายภาพหมิว

     การทำกายภาพบำบัดจะช่วยป้องกัน ลดความเจ็บปวดตามอวัยวะส่วนต่าง ๆ ที่เกิดปัญหาและฟื้นฟูสุขภาพ เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อรวมถึงจัดการปัญหาด้านการเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดผสมผสานกับวิธีหัตถการ เพื่อรักษาให้ผู้ป่วยกลับมาเคลื่อนไหวเป็นปกติมากที่สุด

ELECTRO

เครื่อง ELECTRO 

ULTRASOUND

เครื่อง ULTRASOUND

PMS

เครื่อง PMS

FOCUS SHOCKWAVE

เครื่อง FOCUS SHOCKWAVE

HIGHT POWER LASER

เครื่อง HIGHT POWER LASER

FOCUS SHOCKWAVE ED

เครื่อง FOCUS SHOCKWAVE ED

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / รับคำปรึกษาฟรี

1. ออฟฟิศซินโดรม

ผู้ป่วยกลุ่มออฟฟิศซินโดรม หรือกลุ่มอาการปวดต่าง ๆ ทั้งชนิดเชื้อรัง และเฉียบพลัน การใช้เครื่อง PMS เข้ารักษาจะช่วยลดอาการปวดที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาท กล้ามเนื้อ พังผืด เอ็น อาการเคล็ดคัดยอก


2. อัมพฤกษ์ อัมพาต จากหลอดเลือดสมองตีบ

กลุ่มผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตที่เกิดจากหลอดเลือดสมองตีบหรือแตก (Stroke) รวมถึงการบาดเจ็บในสมอง การบาดเจ็บของไขสันหลัง หน้าเบี้ยวครึ่งซีก โดยการรักษาด้วยเครื่อง PMS จะช่วยลดภาวะการเกร็งของกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 


3. โรคกระดูกสันหลัง

กลุ่มโรคกระดูกสันหลัง และหมอนรองกระดูกสันหลังคือ กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับแนวไขสันหลังโดยตรง มาจากการเสื่อมของกระดูกสันหลังและหมอนรองกระดูก การบาดเจ็บที่ไขสันหลัง หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท


4. กลุ่มอาการชา

กลุ่มอาการชา หรือผู้ที่มีอาการชาจากปลายประสาท หรือเส้นประสาทถูกกดทับ เช่น มือชา เท้าชา แขนชา โ


5. อาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

เครื่องกายภาพ PMS ยังสามารถช่วยรักษาและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรืออาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาได้

1. อาการออฟฟิศซินโดรม

อาการออฟฟิศซินโดรมเกิดจากการนั่งทำงานเป็นเวลานาน ขาดการลุกออกจากที่นั่งเพื่อยืดเส้นยืดสายรวมถึงนั่งในท่าที่ผิดสรีระจะก่อให้เกิดอาการ ปวดหลัง ปวดคอ บ่า ไหล่ ปวดข้อมือเป็นต้น อาการเหล่านี้สามารถรักษาได้ด้วย Shockwave


2. อาการเส้นเอ็นอักเสบ

อาการเส้นเอ็นอักเสบเกิดจากการใช้งานซ้ำที่ทำให้เกิดความเครียดต่อเส้นเอ็น อาการเส้นเอ็นอักเสบ เช่น เอ็นข้อมืออักเสบ เอ็นหัวไหล่อักเสบจากหินปูนเกาะ เอ็นเข่าอักเสบ ปลอกหุ้มเส้นเอ็นข้อมืออักเสบ เอ็นร้อยหวายอักเสบ เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ


3. อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง

อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรังเกิดจากการใช้มัดกล้ามเนื้อผิดท่าทางซ้ำๆ เป็นเวลานาน จนเกิดความผิดปกติในการหดตัว อาการปวดกล้ามเนื้อเรื้อรัง เช่น พังผืดทับเส้นประสาท ปวดสะโพกร้าวลงขา อาการปวดร้าวบริเวณสะบัก


4. การบาดเจ็บของข้อต่อ

ข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) ข้อไหล่ติด (Frozen Shoulder)


5. โรคทางระบบประสาทส่วนปลาย

ผังผืดข้อมือทับเส้นประสาท (Carpal tunnel syndrome) กล้ามเนื้อสะโพกอักเสบหนีบทับเส้นประสาท (Piriformis Syndrome)

   อัลตร้าซาวด์ในทางกายภาพบำบัด คือ เครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูง โดยสามารถให้ความร้อนลึกต่อเนื้อเยื่อได้ 2 ถึง 5 เซนติเมตร ซึ่งความถี่ที่เราใช้จะมี 2 แบบ คือ

  • 1 เมกะเฮิรตซ์ (MHz) สามารถลงสู่เนื้อเยื่อได้ลึก 3-5 เซนติเมตร
  • 3 เมกกะเฮิร์ต (MHz) สามารถลงสู่เนื้อเยื่อได้ลึก 1-2 เซนติเมตร

โดยในทางกายภาพบำบัดส่วนใหญ่จะนำมาใช้เพื่อลดปวด ลดบวม กระตุ้นการไหลเวียนเลือด

ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ

เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ และข้อต่อในชั้นลึก

  • เพื่อลดอาการปวด
  • เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
  • เพื่อลดอาการเกร็งตัวของเนื้อเยื่อและพังผืด
  • เพื่อลดอาการบวมเนื่องมาจากการอักเสบในระยะแรก

                  Shock Wave Therapy คือ การใช้คลื่นเสียงที่มีความเข้มต่ำแบบแรงกระแทกจากภายนอก ไปกระตุ้นบนอวัยวะเพศของคุณผู้ชาย เป็นผลทำให้เกิดการสร้างหลอดเลือดใหม่เพิ่มขึ้นในอวัยวะเพศจากหลอดเลือดเดิม เมื่อหลอดเลือดในอวัยวะเพศทำงานได้ดีขึ้น การตื่นตัวและการขยายของอวัยวะเพศจึงมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะผิดปกติการแข็งตัวของอวัยวะเพศ ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ปลอดภัยจากผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการใช้ยา หลังการรักษาด้วย Shockwave Therapy ผู้รักษาสามารถ ลดยา และหยุดยาได้

ข้อดีของการรักษาสมรรถภาพทางเพศชายด้วยคลื่น Shock Wave :

  • ฟื้นคืนสมรรถภาพ
  • ไม่ต้องผ่าตัด
  • ไม่ต้องพักฟื้น
  • ไม่เจ็บ และไม่มีผลข้างเคียง

ระยะเวลาในการรักษาด้วย คลื่น Shock Wave :

          ระยะเวลาในการรักษาครั้งละประมาณ 30 นาที ผู้เข้ารับการรักษาจะรู้สึกเหมือนมีแรงกระแทกเบา ๆ บริเวณอวัยวะเพศขณะรักษา แต่จะไม่รู้สึกเจ็บ ผลการรักษาหลังจากเข้ารับการรักษา พบว่ามีความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศดีขึ้นเมื่อเทียบอาการก่อนรักษา และสมรรถภาพทางเพศจะค่อย ๆ ฟื้นฟูขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อเข้ารับการรักษาครบตามกำหนด

แผนกกายภาพบำบัด

ดูแลตลอดการรักษาพร้อมให้คำปรึกษาหลังทำ โดยทีมแพทย์และนักกายภาพบำบัด

สำหรับผู้ที่มีความกังวลหรือมีอาการหย่อนสมรรถภาพ แนะนำให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำในการตรวจและรับรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละท่าน ซึ่งจะช่วยให้คุณผู้ชายกลับมามีความมั่นใจ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / รับคำปรึกษาฟรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้
เปรียบเทียบสินค้า
0/4
ลบทั้งหมด
เปรียบเทียบ
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy